1996

Rychlá povodeň na Jizeře nás přinutila ukončit tábor o den dříve :-)