KRONIKA


Místní kolo ZL proběhlo v lese na Viničkách.

2021/2022

V pátek 23.9. 2022

Oproti všem předpokladům se udělalo nádherně a my jsme vyrazili na stopovanou za Natkou a veverkou. Museli jsme hledat indiánské pochodové značky a nebylo to vůbec snadné. dokonce jsme chvíli bloudili. Najít holky také nebylo snadné, ale nakonec jsme to společně zvládli a ještě jsme se cestou naučili poznat několik stromů.

V pátek 1..3.2022

Dnes jsme chvíli dalekohledy pozorovali ptáky, viděli jsme konipasy bílé, holuby a pár drozdů, ale dopoledne zde létal luňák. Pak jsme pro sýkorky stavěli budku a nakonec jsme se o ptácích trochu i učili.

V pátek 4.3. 2022

Tento pátek se nás sešlo méně a počasí nám také moc nepřálo, ale přesto jsme statečně vyrazili do lesa. Nejprve jsme opravili a vyčistili budku na lípě u křížku, pak jsme na rozcestí pověsili novou. V lese jsme pak sčítali bledule a stavěli co nejvyšší přístřešek. Přes výrazné ochlazení nás jaro v lese potěšilo.

V sobotu 19.2.2022

Tento den jsme hledali Harpagonův poklad v Jičíně. Celou dobu nás sledovaly podivné bytosti, které zmizely ve chvíli, když jsme poklad otevřeli. Přestože počasí nebylo nejvlídnější, všichni jsme si detektivní pátrání moc užili.

V pátek 14.1. 2022

překonali někteří z nás sami sebe!!!

Prvním jejich těžkým krokem na této náročné výpravě bylo navzdory zimě a lenosti poslechnout volání dálek a vydat se do nehostinných mrazivých míst.

Celkem se nás sešlo 7. Všichni se na několik chvil stali členy polární výpravy jako kdysi Amundsen, Franklin nebo Scott, kteří neměli ještě motorové saně, ani letadla a byli odkázáni jen na sebe a své psí spřežení. Vydali jsme se na Sněhovou horu (SEVERNÍ PÓL), aby tam připevnili svou vlajku na důkaz toho, že byli mezi prvními, kdo se do těchto nehostinných končin odvážili o došli cíle. Cesta vzhůru byla velmi náročná, psí spřežení i psovodi rychle ztráceli sílu. Naštěstí se kamarádsky střídali v námaze a navzájem si pomáhali.

Síly obou družstev byly velmi vyrovnané a tak obě s vypětím všech sil zapíchly svou vlajku na Sněhové hoře. V tu chvíli se zvedl silný severák. Pemikan zvládli sníst všichni, i když ani to nebylo snadné. Vichr stále sílil a byl stále ledovější a začalo ubývat i světla. Polárníci se museli z tohoto mrazivého místa rychle vrátit. I když si všichni sáhli až na dno svých sil, nikdo nefňukal. Všichni se dokázali řídit heslem „ Pevná vůle všechno zmůže “ a zvítězili sami nad všemi překážkami.

Na závěr se prověřovaly i psí dovednosti.


V neděli 17.10. 2021 náš oddíl v rámci akce 72 hodin pomáhal přírodě přímo v lese a na cestě k ní. Nejprve jsme zasadili motýlí keř a pověsili ptačí budku na cestě u lip. Pak jsme pokračovali do lesa, kde jsme věšeli další budku a obnovovali naši přírodní naučnou stezku. Celé dopoledne si s námi užili nejen současní Stromáci, ale i někteří rodiče, kteří vzpomínali, jak chodili v dětských letech do oddílu Strom také. Letošní pomáhání přírodě se opět vydařilo.

V pátek 15.10. 2021 se oddíl Strom zapojil do celostátní akce 72 hodin. Všichni na schůzce pomáhali doplňovat hmyzí domeček, který pro nás Maty s tatínkem vyrobili. Pak jsme se ještě učili na zlatý list, který bude za týden.

V pátek 1.10.2021 pořádal oddíl STROM Dětenice oblastní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Děti ze tří kolektivů proběhly nejprve soutěžní stezku, a pak se ještě vydaly za dalším poznáním na naučnou stezku Viničky. Pro všechny zúčastněné to bylo podnětné a příjemné dopoledne. V kategorii nejmladších a mladších postupují do krajského kola žáci ZŠ Dětenice a v kategorii starších bude oblastní kolo reprezentovat oddíl Strom Dětenice. Celé dopoledne bylo pro všechny příjemným uvítáním podzimu v přírodě.

22. 10. 2021 budou někteří naši žáci reprezentovat školu ještě v krajském kole Zlatého listu v Prachově.


2020/2021

18.12.2020

Tentokrát jsme se všichni báli, zda se schůzka nebude muset zrušit, ale nakonec se to vyřešilo. Naši vedoucí připravili vánoční stezku se svíčkami, na kterou jsme chodili po třech. Plnili jsem tam úkoly a nakonec jsme došli ke stromečku, který svítil. Pověsili jsme na něj krmení pro ptáčky a spěchali jsme do sokolovny, kde jsme si po tmě našli každý své přáníčko. Sice jsme nemohli společně sedět u stromečku, ale i tak jsme si poslední STROM užili.

2.10.2020

Proběhlo na Viničkách krajské kolo Zlatého listu s velkým nožstvím dílniček pro účastníky díky přispění ČSOP a Krávéhradeckého kraje. Viz. Zlatý list.

2019/2020

20.12.2019

Tento pátek se někteří sešli o chvíli dřív, abychom trochu poklidili a vyzdobili klubovnu. Ozdobili jsme si stromeček, uvařili čaj a nandali jsme na tácky cukroví. Pak jsme zapálili svíčku, dali dárky pod stromeček a už jsme mohli vítat vzácnou návštěvu Dádovce. Pak jsme společně mlsali, zpívali a hodnotili končící rok a trochu i plánovali rok nový. Nakonec jsme si rozdali dárky a zahráli jsme si na schovávanou. Pak už jsme si jen popřáli hezké Vánoce, přidali trochu krmení do krmítek a vánoční prázdniny mohly začít.

13.12.2019

V pátek 13. jsme se rozhodli udělat si šťastný den. Vyrobili jsme spoustu krmení pro ptáčky na zimu a trochu jsme ho hned umístili na zahradu do krmítek a na ptačí strom.

V sobotu 9.11. jsem se vydali na výpravu do Prahy.

Nejprve jsme poznávali přírodu a historii pražského Vyšehradu. Viděli jsme např. hrob V.Nezvala a B.Němcové a B. Smetany. Líbila se nám rotunda sv. Martina a výhled na Prahu. Viděli jsme také Orloj na Staroměstském náměstí, který se právě rozešel. Odpoledne jsme se zabývali starým Egyptem. Zajímavé byly hlavně mumie zvířat. Nakonec jsem si zařádili v Maxíkově. Výlet do hlavního města trval skoro 12 hodin a byl plný dojmů.

12.10.2019

Nejprve ráno ještě malý Bertík dokončil jednu budku a všem hotovým udělal druhý nátěr. Odpoledne se nás sešlo celkem 10 dětí a 6 dospělých na věšení ptačích budek. Všechny jsme donesli a pověsili na naší naučné stezce Viničky. Děkujeme všem, kdo přišli pomoci.

11.10.

V pátek 11.10.2019 jsme vyráběli v rámci celostátní akce "72 hodin" budky pro sýkorky na naučnou stezku Viničky. Vyrobili jsme celkem 5 budek, které zítra pověsíme, podle návodu, který jsme si přečetli. Už víme, že sýkorky mají rády prosvětlené stromy na kraji lesa a že budka nemusí být příliš vysoko. Také víme, že musíme dávat pozor, aby blízko ní nebyla větev pro kuny a jiné predátory.

4.10.

Dnes jsme zkoušeli pouštět draky - již tradičně téměř bez větru, takže ti, co jim drak létal trochu delší chvíli, zaslouží potlesk. Také jsme mapovali mraveniště a bylo pro nás nepříjemným překvapením, že 6 velkých mravenišť, která jsem znali z minulého mapování, zmizelo. Našli jsme jen jedno nově vznikající. Budeme mu muset udělat ohrádku.

20.9.

Dnes jsme byli v lese a seznamovali jsme se s životem mravenců. Dozvěděli jsme se, jak mravenci žijí, že se dělnice dožívají maximálně 5 let a královny matky klidně 25 let. Víme už, jak se mravenci dorozumívají i čím se živí.

13.9.

Tento pátek jsme nejprve pozorovali 2 mravence z různých mravenišť. Bylo velmi zajímavé, jak se ohmatávali, prali a jak ti menší spolupracovali proti jedinci z většího mraveniště. Také jsme si na mravence zahráli.

6.9.

Dnes jsme se v tomto školním roce sešli poprvé. Plánovali jsme nový školní rok, hráli jsme hry a trochu jsme pracovali na zahradě poznání.

2018-19

7.-8.6.

Tento víkend jsme se vydali na Malou Skálu. Odpoledne bylo krásně slunečno, tak jsem se koupali v řece. Večer jsme si nejprve na ohýnku upekli buřty, a pak jsme se vydali na stezku odvahy pro lodní kotvu. Filip, Mímo a Růžovka si pěkně zašli, než došli k pokladu. V sobotu jsme se učili jezdit na lodích a všichni ve vodáctví podstatně pokročili - i v čištění a skládání lodí. Tři lodě jsme také nově pojmenovali a pokřtili. Pozdě odpoledne jsme se po zmrzlině vydali vlakem k domovu. Ve vlaku jsme si ještě trochu hráli.

31.5.2019

V pátek 31.5. jsme se vydali po fáborkách na Veliš. Cestou jsem si užili krásný výhled do kraje, viděli jsme rozkvetlé louky a pozorovali jsme parašutisty. Nejvíc nás ale zaujal rybník s vodníkem a louka na návsi.

24.5.-25.5.2019

Tento víkend probíhalo v Jičíně krajské kolo Zlatého listu, kterého se za náš oddíl zúčastnilo 5 zástupců. Skamarádili jsem se tam s dětmi z celého kraje. Spali jsem ve skautském srubu a stezka se běhala na Čeřovce. Všichni účastníci si užili krom soutěže i praktické úkoly pro přírodu a zajímavé přednášky. Vítězové si na konci odnesli nádherné ceny.

17.5.2019

Tento pátek jsme se vydali na výlet do jičínského muzea, kde jsme vyzkoušeli mlýnské kameny, prohlédli jsme si pravěký hrob, psali jsme brkem, roztáčeli prastarý film, sbírali frotáže mincí a zkoušeli jsme, jak by nám slušely středověké obleky. Také jsme si prohlédli výstavu panenek a nakonec jsme našli a vyluštili zprávu: 7.6. a 8.6.2019 nás čeká tajemná výprava. Už se můžeme těšit.

10.5.2019

Tuto schůzku jsme si šli užít do lesa. Nejprve jsme vyvěsili informační listy na 1. tabuli naučné stezky a pak jsme ve hrách vyrazili k lesu.

V lese jsme hráli hru " Hledání pokladu". jen Jiskra si stěžovala, že se nějak necítí, že ji bolí noha a žebro. Proto se rozhodla, že půjde s Tončou pomalu napřed, abychom na ně nemuseli při návratu čekat. Brzy jsme se vydali za nimi, ale to už Tonička psala, že se Evě udělalo nedobře, a protože se bojí alergie na řepku, že volala sanitku. Rychle jsme je dohnali a zjistili jsme, že Evu bolí kotník, a dělá se jí z toho slabo, tak jsme ji donesli ke kolejím, kde ji přebrala maminka a sanitka. Toničce patří pochvala a poděkování za pohotovou pomoc kamarádce.

29.4.2019 Zlatý list

V pondělí 29.4. od rána silně pršelo, tak se kontroly musely přesunout do školy a zkoušelo se tam. Dětenice vyhrály v nejmladší kategorii, v kategorii mladších postupují do kraje Rožďalovice a Hvězdárna Jičín. Atmosféra celé soutěže byla velmi příjemná, vzniklo zde i několik pěkných výrobků v kreativních dílnách. Velké poděkování patří všem pořadatelům i účastníkům.

12.4.2019 Ptáci v lese

Tuto schůzku jsme se učili o ptácích, zkoušeli jsme si na vlastní kůži, jak těžký mají život pěvci a kukačka. Hry probíhaly v pohodě, jednotlivá družstva získala mnoho bodů. Na cestě zpět se ale Růžovce udělalo zle - nemohla dýchat, tak jsme jí museli přivolat sanitku. Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří svým zodpovědným chováním pomohli kamarádku předat do péče lékařů!

16.-17.2.2019 Tajný výlet do MB

V sobotu 16.2. jsme se vydali na tajný výlet do Mladé Boleslavi. Užili jsme si hry a bojovku v minizoo a v neděli jsme potom poznávali boleslavskou historii. Naučili jsme se drtit mouku a zkusili jsme si doplnit Claudiánovu opačnou mapu. Výlet se nám velmi líbil a už se těšíme na další.

11.1.2019 Ptačí strom

V pátek 11.11. jsme se vydali do lesa.

Na ptačí strom jsme navěsili dobroty pro ptáčky z lesa i polí. Cestou tam jsme hráli MIMIKRY, pak jsme zkusili jít STEZKOU TICHA. V Černém lese jsme si zapálili svíčky a zkusili jsme je bez zhasnutí donést až k lávce. Některým se povedlo doběhnout s hořící svíčkou až k hájence. Celou cestu nám krásně sněžilo, takže jsme se na závěr ještě chvíli koulovali.

14.12.2018 Vánoční

Tento pátek jsme se sešli skoro všichni před klubovnou. Nejprve jsme vytvořili vánoční stromeček pro ptáčky, u kterého jsme ptáčkům popřáli, ať se dožijí jara. Pak už jsme chystali vánoční posezení s čajem a cukrovím v klubovně. Zazpívali jsme si s Dádou písničky na přání, zhodnotili jsme starý rok a rozdali jsme si navzájem dárky. Bylo to příjemné odpoledne.

24.11.2018 ŠIROKO 2018

Letošní ročník se konal v jičínském K-klubu. Přes velmi špatné počasí se akce zúčastnily 3 mladší hlídky a 4 starší. Všechna družstva čestně a snaživě plnila úkoly. Široko letos vybil alespoň jednou téměř každého hráče a jako již tradičně se nepodařilo nikomu ho zajmout. Na celou akci dohlíželo 14 Vontů. Všem patří velké poděkování za pohodový průběh akce. FOTOGALERIE

23.11.2018 oddílová schůzka

Tento pátek se na schůzce všichni chystali na šifrování s Širokem. Také jsme hráli na poznávání příšerky a vyráběli jsme vánoční dárky. V závěru přišly na řadu i míčové hry.

28.10.2018 Návštěva Jičínské hvězdárny

Děti z oddílu navštívily v hojném počtu jičínskou hvězdárnu, kde se podívaly na virtuální oblohu, a několik souhvězdí, bohužel počasí bylo uplakané a do dalekohledů jsme se mohli podívat pouze přes okno.

O kolik vyrostl náš STROM v roce 2013/2014

Září -měsíc lovu:

· 6.9.2013 úvod seznamování a pravidla

· 13.9.2013 dobrovolné brigádky na zvelebování klubovny

· 16.9.2012 mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

· 17.9.2012 den zdraví

· 20.9.2012 ukliďme svět (den bez aut)

· 22.9.2012 evropský den bez aut

· 20.9.2013 mravenci

· 27.9.2013 Indiánská výprava (vaření na ohni )

Říjen- měsíc padajícího listí:

· 1.10.2012světový den lidských sídel

· 4.11.2012 světový den zvířat

· 4.10.2013 – rukodělná dílna (šití kapsiček a výroba slušňáků)

· 10.10.2012 mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

· 11.10.2013 – drakiáda

· 16.10.2012 světový den výživy

· 18.10.2012 – stromová dílna (ruční papír, tisk na trika, oddílové nástěnky, tašky + trika)

· 20.10.2012 Den stromů

· 25. - 2610.2013 - LETOKRUHOVÁ - výlet na Brodek nocleh + bojovka - podzimní uklízení zahrady + (brigáda)

· 24.10.2012 den OSN

Listopad- měsíc bláznů:

· 1.11.2012 bonská úmluva

· 1.11.2013 – drakiáda=zrušena (pyramidování)

· 3.11.2012 den bez pesticidů

· 8.11.2013 – pesticidy a GMO - sportovní vyžití

· 15.11.2013 – hibernace nebo (čištění budek + zmapování)

· 15.11.2012 mezinárodní nekuřácký den

· 22.11.2013 – šifry- příprava na Široka

· 23.-24.11.2013 - Hon na Široka – Jičín

· 29.11.2013 – meteorologie (Anemometr, kyselost tekutin nápojů )

Prosinec- měsíc dlouhých nocí:

· 6.12.2013 – Odpadlík - Mikuláš

· 11.12.2012 – mezinárodní den hor

· 12.12.2012 - ramsarská úmluva

· 13.12.2013 - krmíme krmení- výroba krmení pro ptáky

· 17.12.2012 úmluva o světovém dědictví

· 20.12.2013- vánoce v oddíle do 19:30

· 27.12.2013 – volno

· 29.12.2012 mezinárodní den biologické rozmanitosti

Leden- měsíc sněhu:

· 3.1.2014 – bazénová očista

· 10.1.2014 - Ekologické pojmy

· 24.1.2014 – Vánoce pro zvířata a sbírání letorostů

· 31.1.2014 - (pololetní prázdniny) BAZÉN v jičíně

Únor- měsíc hladu:

· 2.1.2012 mezinárodní den mokřadů

· 6.2.2014 - jarňáky hraběnčina studánka (celodenní výlet)

· 14.2.2014 - · noční i denní dravci

Energie - dobrý sluha, špatný pán

· 21.2.2014 - taky dravci

· 28.2.2014 – Pták roku 2014

Březen- měsíc vran :

· 7.3.2014 Šipkovaná- venku

· 9.3.2014- žabí běh - v Českém ráji

· 14.3.2014 - bledule jarní aneb záchrana rezervace

· 21.3.2013 první jarní den

· 22.3.2013 světový den vody

· 23.3.2013 světový den meteorologie

· 21.3.2014 - pohyb na zdravém vzduchu

· 28.3.2014 – příprava na Zlaťák

· 29.3.2014 - Pochod za Rumcajsem

30.3.2014 ukliďme svět - uklízení odpadků z příkopů

Duben- měsíc trávy:

· 1.4.2013 den ptactva

· 4.4.2014- práce na „ Zahradě poznání“ skalka – osázet skládku

· 7.4.2013 světový den zdraví

· 7.4.2013 den vzdělanosti

· 10.4.2013 mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

· 11.4.2014 – Jarní rostliny – příprava na ZL+ hvězdárna Jičín

· 12.4.2014 Dle vody -jarní Kamenice

· 18.4.2014 volno – velikonoce

· 19.4.2014 Želviáda na cidlině - odemykání Cidliny

· 21.4.2013 mezinárodní den uvědomění si hluku

· 22.4.2013 den Země

· 24.4.2013 den laboratorních zvířat

· 23.4.2014 – OKRESNÍ kolo ZL

Květen- měsíc sazenic:

· 2.5.2013 mezinárodní den ptačího zpěvu

· 2.5.2014 - volno velikonoční

· 9.5.2014 volno

· 10.5.2014 jarní Labe- dle stavu vody nebo

· 16.5.2014 složité potravní ekosystémy

· 17-5.2014 krajské kolo ZL- Nové Město nad Metují

· 21.5.2013 světový den kulturní rozmanitosti

· 24.5.2013 evropský den parků

· 23.5.2014 -

· 24.-25.5.2014 - v sedle do salaše (cyklovýlet do DB)

· 31.5.2013 světový den bez tabáku, den otevírání studánek

· 30.5.2013 Luční ekosystém

Červen- měsíc růží:

· 1.6.2013 mezinárodní den dětí

· 5.6.2013 světový den životního prostředí

· 6.6.2014 – rybník - trénink voda

· 8.6. Světový den oceánů

7.6.2014 dětský den dětenice

· 13. -15 .6.2014 – Jizera- přijímání vodáčků a nováčku

· 17.6.2013 Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

· 20.6.2014 –závěrečné vyhodnocení bodování oddílu

· 21.6.2013 den květů

· Těšíme se na tábor

· 20-22.6.2014- stavba tábora

· 27-29.6.2014 stavba tábora

Červenec- měsíc bouří:

· 29.6.-12.7.2014 Letní tábor Borovnice

· 12. -19.7.2014 Vodácký tábor v Rakousku

Srpen- měsíc zrní:

· 9.7.2013 mezinárodní den původního obyvatelstva

· 5.9.-7.9. 2014 Loučení s létem na základně v Borovnici