Okresní/místní kolo Zlatého listu 2014

Okresní/místní kolo (OMK) Zlatý list 2014- Dětenice

výsledky OMK  -  foto - výsledky KRAJ Strom na 3 a 5 místě

I letos pořádáme okresní kolo soutěže Zlatý list. Je to tradiční, přírodovědně – ekologická soutěž, jejímž smyslem je umožnit setkání dětí se zájmem o přírodu a její ochranu a formou soutěže porovnat jejich vědomosti.

Termín:  středa 23.4.2014, Dětenice

Zahájení bude v 9,25 hod (po příjezdu autobusu) – konec podle počtu dětí, ale maximálně do 17:00 hod

Přihlášení mi prosím zašlete, na stromaci@gmail.com obratem Vám zašlu potvrzení o přijetí.

Vybírám z cílů soutěže:

·         umožnit setkání dětí se společnými zájmy

·         prezentovat veřejně aktivity kolektivů

·         inspirovat k dalším činnostem

·         umožnit setkání s lektory a odborníky

·     prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka

více na www.zlatylist.cz :

Pravidla:

Soutěž probíhá ve třech stupních:

1. Místní / okresní kolo (OMK) Dětenice

2. krajské kolo proběhne v Novém Městě nad metují 17.5.2014

3. národní (16.-22.6.)

 

Soutěží šestičlenná družstva v kategorii:

Nejmladší       1. – 3. ročník (nepostupové)

Mladší              3. – 6. ročník

Starší              7. – 9. ročník

 

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné.

Do kola krajského postoupí vítězné družstvo z každé kategorie.

Soutěž probíhá formou stezky - v našem případě bude základna na okraji ptačí oblasti Rožďalovické rybníky (v Dětenicích). Na trase bude několik stanovišť, kde děti odpovídají na otázky a plní úkoly (příklad stanovišť – ptáci, hmyz, obojživelníci, ochrana přírody, ekologie...).

Další info pro přihlášené: ZDE