zlatý list 2019

Základní kolo proběhlo  29.4.2019 v Dětenicích. 

Za oddíl STROM a za všechny pořadatele se na Vás těší.  Iveta Vališková, 605 289 512 (sneza.strom@centrum.cz)