Zlatý list - 2022

přírodovědná soutěž - základní kolo

8.4.2022

Jedná se přírodovědou soutěž s možností postupu do krajského kola (13.5.2022 Nové Město nad Metují)

  • prezence a start družstev proběhne kdykoliv mezi 8:30 - 9:00 u lesa Viničky

  • start a prezence proběhne na kraji lesa Viničky - na tomto odkaze: https://mapy.cz/s/hebabubomo

  • předpokládaný konec akce do 11:30 (včetně vyhlášení výsledků)

  • Aby nedocházelo k míchání kolektivů z jednotlivých kategorií, stezka proběhne na větší ploše najednou, na různých místech.

  • Po soutěžní stezce si projdete les Viničky, kde budou vyvěšeny otázky se správnými odpověďmi,... po návratu z tohoto okruhu, bude již připraveno vyhodnocení celé soutěže, které proběhne odděleně po kategoriích.

  • Akce proběhne za každého počasí a dodržení aktuálně platných vládních nařízení.

  • startovné se neplatí

  • pro případné další informace volejte 737203504 nebo pište na stromaci@gmail.com

  • proprozice soutěže

o Zlatém listu v Dětenicích 2022

Vzhledem k urychlení soutěže proběhne celá stezka pro všechny kategorie najednou.

Nejmladší kategorii čeká poznávačka podle obrázků. Ostatní kategorie jsou doplněny i o otázky formou a,b,c,d,e,... Na které odpoví do připravených archů. Celá kategorie vybíhá do označeného prostoru lesa najednou, kde jsou rozmístěné otázky. Časově není soutěž omezena.

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné.

Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3 + 0) se započítávají body pouze jedné hlídky.