Zlatý list - 2023

přírodovědná soutěž - krajské kolo Svinčice

12. - 14.5. 2023

Soutěž jsme pořádali ve spolupráci s Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín

Děkujeme

naleznete zde výsledky i odkaz na fotografie