Zlatý list - 2023

přírodovědná soutěž - základní kolo

21.4.2023

Jedná se přírodovědou soutěž s možností postupu do krajského kola (12. - 14. 5.2023) Horní Lochov

bližší informace naleznete ZDE

Dětenice

Nejmladší kategorii čeká poznávačka podle obrázků a otázky ANO x NE.

Ostatní kategorie si projdou stezku kde je budou lidé zkoušet z připravených otázek.

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné. 

Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3 + 0) se započítávají body pouze jedné hlídky. 

Do krajského kola postupují první dvě místa z každé kategorie.

Akce je realizována za podpory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.