Zlatý list - 2024

ZÁKLADNÍ KOLO 20.4.2024

výsledky podle kategorií. jpg

Jedná se přírodovědou soutěž s možností postupu do krajského kola - 4. 5. 2024 (táborová základna Borovnice u Staré Paky).

DĚTENICE - BRODEK

o Zlatém listu v Dětenicích - Brodku 2024

Vzhledem k urychlení soutěže proběhne celá stezka pro všechny kategorie najednou.

Nejmladší kategorii čeká poznávačka podle obrázků. Ostatní kategorie jsou doplněny i o otázky formou a,b,c,d,e,... Na které odpoví do připravených archů. Celá kategorie vybíhá do označeného prostoru lesa najednou, kde jsou rozmístěné otázky. Časová náročnost na zodpovězení otázek cca 1 hodina

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné. 

Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3 + 0) se započítávají body pouze jedné hlídky. 

Součástí hodnocení je též práce pro přírodu, která je hodnocena polovinou bodů z celkového množství získatelných bodů. 

Do krajského kola postupují první dvě místa z každé kategorie.